Tekoälyn hyödyntäminen asiakkuudenhallinnassa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tekoälyn hyödyntäminen asiakkuudenhallinnassa

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä asiakkuudenhallinnassa. Vaikka tekoäly onkin jo hyvin vanha käsite, ovat sen tekniikat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Tekoälyä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa paljon asiakkuudenhallintajärjestelmissä. Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, kuinka tällä hetkellä asiakkuudenhallinnassa hyödynnetään tekoälyä. Sen lisäksi tutkielmassa tutustutaan, minkä tyyppisiä haittoja voi tekoälyn hyödyntämisellä asiakkuudenhallinnassa olla. Tutkielman toteutustapa on tieteellinen kirjallisuuskatsaus. Tulokseksi tutkielmassa saatiin, että tekoälyä voidaan hyödyntää kaikissa asiakkuudenhallinnan liiketoimintaprosesseissa, joita ovat myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu. Suurimmat uhat ovat käytetyn tiedon määrässä ja laadussa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet