Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden yhteys urasuunnitelmiin ja henkilökohtaisiin työtavoitteisiin vaativaa asiantuntijatyötä tekevillä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden yhteys urasuunnitelmiin ja henkilökohtaisiin työtavoitteisiin vaativaa asiantuntijatyötä tekevillä

Tavoitteenamme oli tutkia, ovatko johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet yhteydessä johtotehtäviin hakeutumiseen liittyviin urasuunnitelmiin ja henkilökohtaisiin työtavoitteisiin niillä vaativaa asiantuntijatyötä tekevillä, jotka eivät toimi johtotehtävissä. Johtotehtäviin liittyvissä huolenaiheissa tutkimme huolta epäonnistumisesta, huolta työn ja muun elämän epätasapainosta sekä huolta vaikeuksista ja ongelmista. Tutkimukseen osallistui 1151 asiantuntijaa. Tutkittavista 56 prosenttia oli naisia, keski-ikä oli 46 vuotta. Kovarianssianalyysin tulokset osoittivat, että tutkittavat, jotka eivät suunnitelleet pyrkivänsä johtotehtäviin, kokivat enemmän huolta epäonnistumisesta, vaikeuksista ja ongelmista sekä epätasapainosta verrattuna niihin tutkittaviin, jotka suunnittelivat pyrkivänsä johtotehtäviin toisessa organisaatiossa. Lisäksi tutkittavat, jotka eivät suunnitelleet pyrkivänsä johtotehtäviin, kokivat enemmän huolta epäonnistumisesta verrattuna niihin tutkittaviin, jotka suunnittelivat hakeutuvansa johtotehtäviin omassa ja toisessa organisaatiossa. Henkilökohtaisia työtavoitteita tutkittaessa havaittiin, että tutkittavat, joiden henkilökohtainen työtavoite liittyi hyvinvointiin tai työn lopettamiseen, kokivat enemmän johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita kuin ne tutkittavat, joiden henkilökohtainen työtavoite liittyi urakehitykseen. Tutkittavat, joiden henkilökohtainen työtavoite liittyi hyvinvointiin, työn lopettamiseen tai arvostukseen ja vaikuttamiseen, kokivat enemmän huolta työn ja muun elämän epätasapainosta kuin ne tutkittavat, joiden henkilökohtainen työtavoite liittyi urakehitykseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet vaikuttavat vaativaa asiantuntijatyötä tekevien työntekijöiden urasuunnitelmiin ja henkilökohtaisiin työtavoitteisiin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet