Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien mahdollisuudet pk-yritysten liiketoiminnan tukena

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien mahdollisuudet pk-yritysten liiketoiminnan tukena

Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat yhä enenevässä määrin yleistymässä yritysten parissa. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat entistä innokkaampia ottamaan näitä järjestelmiä käyttöönsä. Tämän ilmiön taustalla on kolme suurta trendiä: pilvilaskennan nopea kehitys, lähellä saturaatiopistettä olevat perinteisten toiminnanohjausjärjestelmien markkinat sekä pk-yritysten kohtaamat uudet liiketoimintahaasteet. Tämän tutkielman tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen keinoin analysoida niitä mahdollisia hyötyjä, joita pk-yritykset voivat saavuttaa hyödyntämällä pilvipohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiä. Tutkimusongelmaan vastatakseen tutkielmassa perehdytään niin pk-yritysten kuin pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmienkin ominaispiirteisiin ja vertaillaan niitä, jotta voidaan selvittää, onko ominaispiirteiden välillä yhteneväisyyksiä. Toisin sanoen tarkoituksena on yhdistää pk-yritysten erityiset tarpeet niihin ratkaisuihin, joita pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat. Keskeisimpänä tuloksena ilmeni havainto siitä, että pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat hyvä, ja monissa tapauksissa ainoa soveltuva, vaihtoehto toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa suunnitteleville pk-yrityksille. Tutkielman tulokset paljastivat myös toisen mielenkiintoisen huomion: monet pilvipalvelujen ominaisuuksista, joita on yleisesti pidetty isojen yritysten kannalta negatiivisina, ovat pk-yritysten kannalta neutraaleja tai jopa positiivisia.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet