Kryptovaluutat sijoituskohteena

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Kryptovaluutat sijoituskohteena

Kryptovaluutat ovat olleet uutisoinnin keskipisteessä viime aikoina, pitkälti niiden suurien tuottomahdollisuuksien takia. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään mitä kryptovaluutat todellisuudessa ovat, miten niihin voi sijoittaa, miten niistä saatava tuotto muodostuu sekä mitkä ovat niihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja aihepiiriä tarkastellaan enimmäkseen sijoittajan näkökulmasta. Tutkielmassa kryptovaluuttojen todettiin olevan useisiin tietokantoihin hajautettuja, maksamiseen tai sovellusten luontiin käytettäviä digitaalisia valuuttoja. Kryptovaluuttojen arvo määrittyy enimmäkseen niiden käyttäjämäärän perusteella. Sijoittajille kryptovaluuttojen hankintaprosessi on huomattavasti monimutkaisempi kuin perinteisten sijoituskohteiden. Kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvät riskit rakentuivat enimmäkseen suurista arvonvaihteluista, rikollisuudesta ja erilaisista tietoturvariskeistä. Kryptovaluuttoihin sijoittamisen mahdollisuudet koostuivat digitalisaatiosta, nykyisen rahajärjestelmän epäkohdista ja kryptovaluuttojen itsenäisyydestä. Kokonaisuutena kryptovaluutat ovat erittäin riskialtis sijoituskohde, joihin liittyy hyvin vähän arvoa kasvattavia tekijöitä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet