Tekoälyn vaikutus kliinisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tekoälyn vaikutus kliinisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin

Tämä tutkielma tarkastelee kirjallisuuskatsauksen keinoin tekoälyn vaikutusta kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiin. Tekoäly on teknologiana ottanut suuria harppauksia viime vuosikymmenten ajan ja sitä pyritään hyödyntämään yhä monipuolisemmin. Tekoälyn vaikutusta kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiin on tutkittu rajoitetusti, ja tutkimus on painottunut tekniseen näkökulmaan. Kliiniset päätöksenteon tukijärjestelmät ovat olleet terveydenhuollon käytössä vuosikymmeniä, mutta niiden täysi potentiaali on ymmärretty vasta viime vuosien aikana. Tekoälyn ja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmien yhdistämisen tavoitteena on mullistaa terveydenhuoltosektori, ja tämän kautta helpottaa ihmiskunnan elämää. Tässä tutkielmassa tutkitaan eri tekoälyratkaisuiden implementoinnin vaikutuksia kliinisissä päätöksenteon tukijärjestelmissä. Tutkielman tavoitteena on tuoda lukijalle käsitys tekoälystä, kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmistä ja tekoälyratkaisuista kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmissä. Kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että tekoälyratkaisuiden avulla järjestelmät parhaimmillaan tehostivat kliinikoiden toimintaa ja pienimmilläänkin saavuttivat ihmisen tasoisen tehokkuuden. Tehostumisen taustasyiksi voitiin osoittaa tekoälyn mahdollistama havaintojen lisääntyminen ja inhimillisten virheiden vähentäminen. Tutkimus kuitenkin osoitti, että tekoälyratkaisut eivät vielä ole luotettavuudeltaan optimaalisia. Heikon luotettavuuden voitiin osoittaa johtuvan tekoälyratkaisuiden kehittämisen ja yhteensovittamisen haasteista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet