Digitalisaation vaikutukset journalistiseen sisällöntuotantoon

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Digitalisaation vaikutukset journalistiseen sisällöntuotantoon

Digitalisaatio on ollut yksi viime vuosikymmenien suurimmista muutosvoimista ja se vaikuttaa kaikilla kulttuurin aloilla. Se yhdistää ennen erillään toimineita kokonaisuuksia yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi saaden aikaan konvergenssin. Mediayritykset ovat siirtäneet entistä enemmän sisältöään digitaalisille alustoille. Tämä murros on johtanut muutoksiin journalismin perusperiaatteissa, sisällöntuotannossa ja liiketoimintamalleissa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää digitalisaation vaikutuksia journalistiseen sisällöntuotantoon printti- ja verkkolehdissä. Lisäksi määriteltiin digitalisaatio, konvergenssi ja journalismi käsitteinä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena eli se pohjautuu täysin aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta, kooten ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksista kävi ilmi, että digitalisaatio on vaikuttanut journalismiin moniulotteisesti ja laaja-alaisesti. Sisällöntuotantoon on tullut uusia alustoja ja työkaluja. Tämä tutkielma keskittyy sisällöntuotannon osalta sosiaaliseen mediaan, algoritmeihin ja maksumuureihin sekä niiden määrittelyihin ja vaikutuksiin. Sosiaalinen media on muuttanut lukijat kuluttajista myös sisällöntuottajiksi ja muuttanut lukijoiden ja journalistien kanssakäymisen vastavuoroiseksi. Algoritmit ovat tuoneet omat etunsa sisällöntuotantoon helpottaen yksinkertaisia tehtäviä. Maksumuurit ovat olleet mediayritysten ratkaisu vähentyneisiin tuloihin sisällön rajoittamisen kustannuksella.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet