Tekoälyn hyödyntäminen myyntiorganisaation työkaluna

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tekoälyn hyödyntäminen myyntiorganisaation työkaluna

Tekoälyä käytetään tänä päivänä yhä enemmän yrityksissä ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Monet erilaiset organisaatiot suunnittelevat lähitulevaisuudessa ottavansa käyttöön tai ovat jo ottaneet käyttöön erilaisia käyttökohteita myyntinsä ja asiakaspalvelunsa tueksi. Näiden tekoälyn tarjoamien teknologioiden käyttö mahdollistaa huomattavia taloudellisia etuja kilpailijoihin nähden, jotka eivät ole vielä tekoälyä hyödyntäneet. Tämä kandidaatintutkielma käsittelee aiheita, jotka ovat relevantteja organisaatioille sekä asioita ja ongelmia, joita tulee ottaa huomioon tekoälyjärjestelmiä käyttöön otettaessa. Näitä aiheita ovat muun muassa tekoälyyn liittyvät investoinnit ja niihin liittyvät asiat sekä ihmisten ja organisaatioiden sisäinen suhtautuminen tekoälyn kanssa toimimiseen. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja sen tutkimuskysymys on, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää myyntiorganisaation työkaluna. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin etsimällä keskeisimpiä tekoälyyn ja sen myyntiorganisaatioille tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyviä lähteitä. Näistä lähteistä saatuja tuloksia pohditaan tutkielmassa niin positiivisista kuin negatiivisistakin näkökulmista myynnin kehittämiselle. Tutkielma tarjoaa kolme erilaista myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua parantavaa ja tehostavaa konkreettista käyttökohdetta, jotka ovat chatbot, puhetta tunnistava tekoäly sekä informaation hallinta. Nämä käyttökohteet valikoituivat niiden ajankohtaisuuden ja niiden tarjoamien monipuolisten myyntiä kehittävien mahdollisuuksien vuoksi. Näiden käyttökohteiden avulla organisaatiot kykenevät muun muassa tuottamaan personoitua palvelua, kohdennettua markkinointia, räätälöityjä tuotteita ja palveluita, tehostettua asiakaspalvelua sekä nopeutettuja myynti- ja palvelukohtaamisia. Näiden hyötyjen lisäksi yritykset kykenevät muun muassa vähentämään kulujaan esimerkiksi työvoiman suhteen keskittämällä ihmistyötä vaikeampiin aiheisiin, parantamaan tulostaan kehittyneemmän markkinoinnin ja myynnin avulla sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä onnistuneiden vuorovaikutteisten tapahtumien kautta. Negatiivisina lieveilmiöinä organisaatioiden täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös asioita, kuten kalliita investointeja pitkällä odotusajalla hyödyn saamiseksi, ongelmia integraation, toimivuuden ja väärien odotusten suhteen sekä työntekijöiden mahdollisen työmoraalin ja –viihtyvyyden laskun näkökulmista. Uusien teknologioiden myötä on huomioon otettava myös asioita jatkuvasti muuttuvien lakien ja säännösten suhteen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet