Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä

Kandidaatintutkielmassa tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä palvelukehityksessä. Tekoäly yleistyy nyt ja tulevaisuudessa yhä useammalla alalla IT:n yleistyessä. Palvelusekotorin laajuus globaalissa mittakaavassa on huomattava ja sen on ennustettu yhä kasvavan. Uusia palveluja tulee koko ajan lisää ja tämä tutkielma pyrkii selvittämään sitä, miten tekoälyä hyödynnetään tällä hetkellä ja voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa palvelukehityksessä ja sen prosesseissa. Palvelun kehitykseen kuuluu esimerkiksi uuden palvelun suunnittelu, analysointi, kehitys ja julkaisu. Myös jo olemassa oleman palvelun parannukset ja palvelulinjauudistukset kuuluvat palvelukehityksen piiriin. Uudet koneoppimisen algoritmit ja big data-analyysit vaikuttavat tutkimusten valossa käyttökelpoisilta aiheen kannalta. Tutkimustulosten valossa esimerkiksi palvelulinjauudistuksissa, kuten uusien matkantarjoajien uusien reittien laskemissa voidaan hyödyntää tekoälyä. Myös palveluiden ehostamiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi dataanalyyseja sosiaalisesta mediasta kerättyjen asiakaspalautteiden perusteella. Tutkimustuloksena saatiin myös, että tekoälyä ei vielä laajalti käytetä palvelukehityksessä, mutta sille nähdään suuri potentiaali tulevaisuudessa. Tutkielmassa käydään läpi käsitteet palvelukehitys, tekoäly ja tutkimuskysymys: Kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää palvelukehityksessä ja sen prosesseissa? Tutkielma suoritettiin kirjallisuuskatsauksena.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet