The effect of scopolamine on declarative learning and frontal midline theta activity

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

The effect of scopolamine on declarative learning and frontal midline theta activity

Frontomediaalisen alueen theta-oskillaatioilla on todettu olevan merkitsevä yhteys työmuistiin sekä tarkkaavuuden ylläpitoon liittyviin prosesseihin. Näiden oskillaatioiden yhteyttä oppimiseen, kuten mieleen painamiseen ja konsolidaatioon, on tutkittu melko vähän ihmisillä. Eläintutkimuksissa skopolamiinin on osoitettu haittaavan ehdollistumista ja alentavan hippokampuksen neuraalista toimintaa sekä theta-aktiivisuuden määrää. Joidenkin tutkimusten mukaan skopolamiini aiheuttaa hippokampuksen häiriintynyttä toimintaa myös ihmisillä. Tässä tutkimuksessa, noudattaen kaksoissokkoasetelmaa, koehenkilöille annettiin 1mg/72h skopolamiinilaastari, jolla heikennettiin oppimiseen ja muistiin liittyviä toimintoja. Puolet koehenkilöistä altistuivat skopolamiinille, ja puolelle koehenkilöistä annettiin plasebolaastari. Oppimis- ja muistisuoriutumista mitattiin silmäniskuehdollistamiskokeen sekä WMS-R -testistön loogisen muistin tehtävien ja sanaparitehtävien avulla. Ehdollistamiskokeen aikana mitattiin frontomediaalisen alueen EEG-aktiivisuutta. Skopolamiini heikensi mieleenpainamista sanapari- ja loogisen muistin tehtävissä sekä alensi ehdollisen vasteen esiintymistodennäköisyyttä ehdollistamiskokeessa. Ehdollisen ärsykkeen aiheuttama frontomediaalisen alueen theta-aktiivisuus oli merkitsevästi suurempaa kontrolliryhmällä. Alfa-aktiivisuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Tämän tutkimuksen tulokset laajentavat näkökulmaa frontomediaalisen thetaaktiivisuuden yhteyksistä kognitiivisiin toimintoihin.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet