Mobiiliteknologia markkinointiviestinnän personoinnissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Mobiiliteknologia markkinointiviestinnän personoinnissa

Kuluttajien internetissä tehtävien ostomäärien kasvaessa, myös internetissä tapahtuva markkinointiviestintä kehittyy ja mukautuu. Internetin tarjoamat mahdollisuudet asiakkaiden tietojen ja käyttäytymisen seurannassa ja hyödyntämisessä on hyvin markkinoijien tiedossa. Erityisesti mobiililaitteiden mukaantulo 2000-luvulla tarjoaa jatkuvasti mukana kulkevan markkinointivälineen markkinoijille. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkimuksessa tarkastellaan markkinointiviestinnän käsitettä, personoinnin käsitettä ja personoinnin toteutusta tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Tutkielmassa havainnollistetaan markkinointiviestintää sen segmentoiduimmassa muodossaan, yhdeltä-yhdelle –markkinoinnissa, eli personoinnissa. Toisessa luvussa käsitellään markkinointiviestinnän määritelmä, personoinnin määritelmä, personoinnin mukanaan tuomat hyödyt ja haasteet, sekä tutustutaan personoinnin toteutustapoihin. Kolmannessa luvussa tutustutaan personointiin mobiiliympäristössä. Luvussa tarkastellaan mobiililaitteiden tuomia mahdollisuuksia personoinnin toteutukseen, lisäksi tarkastellaan kuluttajien asenteita erittäin informaatiokeskeistä personointia kohtaan. Mobiililaitteet tuovat personointiin mukaan omat erityisominaisuutensa, sillä ne ovat aina mukanaan kulkevia, alituisesti verkkoon kytkettyjä laitteita. Tämä näkyy erityisesti paikkatietojen käyttömahdollisuutena. Mobiililaitteet ovat usein myös tietokoneita henkilökohtaisempia käyttäjälleen, jolloin ne tarjoavat entistä henkilökohtaisempia tietoja käyttäjästään. Tämä on nostanut myös huolenaiheita yksityisyyssuojasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet