Gripsholmsskolans hälsoprofil

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Gripsholmsskolans hälsoprofil

Syftet för Pro gradu – avhandlingen var att redogöra vad som ingår i Gripsholmsskolans hälsoprofil. Gripsholmsskolan är en rikssvensk skola som valt att uppmärksamma hälsa ur olika synvinklar i skolvardagen. Vidare undersöktes hur hälsoprofilen uppkom och utvecklades. Även lärarnas upplevelser av hälsoprofilen presenteras. Gripsholmsskolan är en friskola som startade sin verksamhet i augusti 2009. Skolan är belägen i Mariefred som ligger ungefär 60 kilometer sydväst om Stockholm. Den här undersökningen kan bidra till nya tankesätt kring utvecklingen till en mer hälsofrämjande skola. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och undersökningsmetoden som använts är semistrukturerade temaintervjuer. Pilotundersökningen utfördes i januari 2017. Intervjuerna utfördes under tidsperioden januari- mars 2017. Sammanlagt deltog fem lärare i undersökningen som jobbat länge på skolan eller jobbar mycket med hälsoprofilen. Utgående från intervjuerna skapades passande huvudkategorier och från huvudkategorierna skapades underkategorier. Gripsholmsskolan har genom åren utvecklat fysiska, psykiska och sociala övningar för att förbättra hälsan i skolvardagen. Alla respondenter är säkra på att hälsoprofilen har goda effekter för eleverna och påverkar skolan positivt. Enligt respondenterna har hälsoprofilen gjort att eleverna är relativt stabila, får en inblick i vad som är sunt och osunt, får utlopp för sin energi, eleverna blir mentalt starka och är mera koncentrerade. Dessutom påverkas det sociala klimatet positivt. Tre respondenter nämner att vissa elever klagat över pulsträningen eftersom de anser den vara onödig och stressande. Som utvecklingsförslag till hälsoprofilen nämndes att riktlinjerna till personalen kunde vara bättre. Dessutom anses ansvaret för äventyrsdagarna kunna fördelas på flera lärare. Det som i undersökningen nämndes som orsaker till att Gripsholmsskolan lyckats med sin hälsoprofil är föräldrarnas stöd, stöd av sakkunniga, samarbete inom personalen och att lyssna på eleverna.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet