Digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten osaaminen : laadullinen tutkimus

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten osaaminen : laadullinen tutkimus

Tämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista osaamista digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaiset tarvitsevat. Digitaalinen markkinointi on yleistynyt vauhdilla ja ottanut paikkansa perinteisen markkinoinnin rinnalla. Digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän hyödyntäminen on yrityksille välttämättömyys, mikäli yritykset haluavat pysyä alallaan kilpailukykyisinä. Teknologian nopean kehittymisen vuoksi digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää tekevien ammattilaisten osaamisen vaatimukset ovat kasvaneet. Tutkimus ei ole kuitenkaan pysynyt digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehityksen mukana. Aihepiirin tutkiminen on ajankohtaista ja mielenkiintoista, sillä aiempaa tutkimusta digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten osaamisesta ei juurikaan ole. Tämän tutkimuksen tuomasta uudesta tiedosta hyötyvät myös yritykset ja yksilöt, sillä yritykset pystyvät tutkimuksen tulosten perusteella vaatimaan esimerkiksi rekrytointivaiheessa hakijoilta tarvittavaa osaamista, ja yksilöt voivat tutkimuksen tulosten perusteella kehittää omaa osaamistaan tarvittavaan suuntaan. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta, jonka haastatteluihin osallistui 15 digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaista. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla, luokittelemalla sekä yhdistelemällä. Tulosten perusteella digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaiset tarvitsevat monenlaista osaamista; persoonallisia ominaisuuksia, ammatillisia taitoja, liiketoimintaan liittyviä kompetensseja ja teknisiä kompetensseja. Neljässä kategoriassa tarvittavia ominaisuuksia, taitoja ja kompetensseja on yhteensä 38. Persoonallisia ominaisuuksia voidaan pitää tärkeimpänä kategoriana, jota loput kategoriat täydentävät. Kaiken tarvittavan osaamisen hallitseminen on yhdelle ihmiselle mahdottomuus ja siksi tarvittavat taidot vaihtelevat digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisen tehtävien mukaan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet