Loppukäyttäjien osallistaminen pakettiohjelmistojen valinnassa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Loppukäyttäjien osallistaminen pakettiohjelmistojen valinnassa

Pakettiohjelmistoista on tullut yleinen tapa ulkoistaa yritysten IT-toimintoja. Pilvipalvelut ja kasvanut alakohtaisten ohjelmistojen valikoima ovat tehneet pakettiohjelmistoista houkuttelevan vaihtoehdon mittatilausohjelmistoille. Pakettiohjelmistot nähdään väylänä nopeampaan käyttöönottoon sekä pienempiin kuluihin ja riskeihin, mutta joskus pakettiohjelmistojen valinta ja käyttöönotto voi olla yhtä hankalaa kuin halutun ohjelmiston kehittäminenkin. Mittatilausohjelmistoja käsittelevässä kirjallisuudessa loppukäyttäjien osallistamisen esitetään johtavan täsmällisempiin vaatimuksiin sekä kasvaneeseen käyttäjätyytyväisyyteen ja siten ohjelmistojen menestykseen. Osallistaminen nähdään tärkeäksi myös pakettiohjelmistoja hankkivissa yrityksissä, mutta käytännön osallistamistoimet ovat usein jääneet vähäisiksi. Kaikkiaan pakettiohjelmistoja käsittelevä tutkimus jättää useat osallistamistavat ja osallistamiseen liittyvät tunteet jokseenkin huomiotta. Tutkielmassa pyritään täyttämään tämä tutkimusaukko tarkastelemalla loppukäyttäjien osallistamista valintaprosessin aikana ja loppukäyttäjien tunteita sekä asenteita prosessia ja valittua ohjelmistoa kohtaan. Tutkimus toteutettiin laadullisesti haastattelmalla seitsemää työpaikallaan pakettiohjelmiston valintaprosessiin osallistunutta loppukäyttäjää. Tulokset osoittavat, että prosessit voidaan karkeasti jakaa kahtia niihin, joissa loppukäyttäjät tekivät aloitteen sekä käytännössä johtivat prosessia sekä niihin, joissa johto sääteli prosessia. Osallistumisen taso vaihteli aina epämuodollisesta mielipiteen ilmaisusta projektin täydelliseen kontrollointiin. Loppukäyttäjät olivat tyytyväisiä, jopa kiitollisia, mahdollisuudesta osallistua valintaan. Lisäksi he olivat melko tyytyväisiä valittuihin ohjelmistoihin. Tutkimuksen päähavainto on, että prosessiin osallistuneet käyttäjät olivat osallistumisen tasosta riippumatta tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa sekä valittuihin ohjelmistoihin. Tämä tutkielma kannustaakin osallistamaan käyttäjiä valinnassa edes jossain määrin, sillä jo vähäinen osallistuminen voi johtaa positiivisiin tunteisiin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet