Kognitiivinen liikuntataitojen oppimisen malli on mielekäs ja positiivinen tapa oppia : opiskelijoiden käsityksiä salibandyn lajitaitojen oppimisesta pelillisesti opetettaessa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Kognitiivinen liikuntataitojen oppimisen malli on mielekäs ja positiivinen tapa oppia : opiskelijoiden käsityksiä salibandyn lajitaitojen oppimisesta pelillisesti opetettaessa

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden käsityksiä salibandyn lajitaitojen oppimisesta pelillisesti opetettaessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös opiskelijan omaa näkemystä siitä, kehittyivätkö opiskelijan salibandyn lajitaidot tutkimusjakson aikana. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi miten kognitiivinen liikuntataitojen oppimisen malli kehittää liikunnallisen taidon oppimista, vaikkakin kyseisessä oppimisen mallissa pääpaino on pelin ymmärtämisessä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten opiskelijan oma motivaatio heijastui lajitaitojen oppimiseen pelillisesti opetettaessa. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiaksi muodostui tapaustutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnanohjauksen peruskurssin opiskelijoiden käsityksiä tutkimuskysymyksen mukaisesti (N=10). Tutkimusjoukon tutkimuslajiksi valikoitui salibandy. Salibandy soveltuu hyvin liikuntamuodoksi opiskelijaryhmälle ja tätä kautta myös tutkimuslajiksi. Tutkimuksen opetustuntien sisältöä ja teemaa koostettiin tarkoituksenmukaisesti pelilliseen suuntaan. Jokaisella opetustunnilla hyödynnettiin tiettyä pelillistä ja lajitaidollista teemaa. Tutkimuksen opetustunnit oli rakennettu seitsemän opetuskerran kokonaisuudeksi. Tutkimus toteutettiin keväällä 2017 Eerikkilän Urheiluopistolla. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että opiskelijoiden käsitykset pelillisestä opetusmenetelmästä olivat positiivisesti suuntautuneita. Opiskelijat kokivat pelillisen toiminnan opetustunneilla mukavana, monipuolisena ja osallistavana. Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, että opiskelijoiden käsitykset omien taitojen kehittymisestä vaihtelivat opiskelijakohtaisesti. Suurin osa opiskelijoista ei kokenut omien salibandyn lajitaitojensa kehittyneen suoranaisesti tutkimusjakson aikana. Kognitiivinen taitojen oppimisen malli koettiin kuitenkin mielekkääksi ja positiiviseksi tavaksi oppia lajitaitoja. Opiskelijoiden käsityksien mukaan pelilliset taidot kehittyivät lajitaitoja enemmän, mikä on oleellista juuri kognitiivisen taidon oppimisen mallissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet