Animoitujen ja staattisten ikonien semanttinen etäisyys biodata esityksessä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Animoitujen ja staattisten ikonien semanttinen etäisyys biodata esityksessä

Animoiduista ikoneista on tullut yhä suositumpi keino esittää funktionaalisia piirteitä digitaalisessa teknologiassa. Animoitujen ikoneiden hyödyllisyydestä ymmärretään vielä varsin vähän, mutta digitaalisia animaatiota on tutkittu viime vuosikymmeninä. Animaation hyödyllisyys saattaa paljastua monimutkaisten kuvasisältöjen esittämisessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko animoitu ikoni parempi kuvaamaan ikonin sisältöä, kun kyseessä on luonnostaan kompleksinen aihe. Lisäksi haluttiin selvittää, minkälaiset piirteet tekevät animoidusta tai staattisesta ikonista tehokkaamman kuvaamaan ikoniaihetta. Tutkimuksen ikoniaiheet liittyivät juoksun liiketekniikkaa mittaavien muuttujien esitykseen. Ikonien paremmuutta arvioitiin mittaamalla tietokoneohjelmalla semanttista etäisyyttä animoitujen ja staattisten ikonien välillä. Lisäksi laadullisia tuloksia kerättiin haastattelemalla koehenkilöiden kokemuksia animoidun ja staattisen ikonin eroista. Tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt (24kpl) olivat opiskelijoita. Semanttinen etäisyys mitattiin ikonien vertailutehtävällä, jossa koehenkilö valitsi kahden ikonin väliltä sen, joka kuvaa sopivammin esitettyä sanaa (prime). Koehenkilöt suorittivat yhteensä 360 ikoniparin kombinaation valinnan. Koehenkilö suoritti kaikkien ikoniparien ja sanojen (primes) kombinaation valinnan. Semanttista etäisyyttä analysoitiin preferenssitaulukolla, jossa ikoneita verrattiin toisiinsa niiden valintamäärien perusteella. Lisäksi animoitujen ja staattisten ikonien valintojen preferenssisuhteellisia reaktioaikoja verrattiin keskenään. Ikoneita oli yhteensä 16 kpl, joista puolet oli animoituja ja staattisia ikoneita. Tulokset osoittivat, että sekä animoitu että staattinen ikoni saattavat olla tunnistettavia kuvaamaan ikonin sisältöä. Tulosten mukaan animoitu ikoni ei näytä olevan erityisen hyödyllinen kuvaamaan kompleksista sisältöä. Staattinen ikoni saattaa olla parempi valinta kuvaamaan liikkeen vaihetta. Toisin kuin staattinen ikoni, animoitu ikoni saattaa olla parempi valinta kuvaamaan mekaanista liikettä. Näyttäisi siltä, että animoitu ikoni ei myöskään itsessään lisää kognitiivista kuormaa dynaamisilla piirteillä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet