"Ihania kuvia" : taidekortit vuorovaikutuksen välineenä ja mielenterveyden edistäjänä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

"Ihania kuvia" : taidekortit vuorovaikutuksen välineenä ja mielenterveyden edistäjänä

Olen kehittänyt lasten mielenterveyden edistämisen välineeksi taidekorttipakan sekä Koskettava taide®-menetelmän taidekorttityöskentelyyn. Hankeyhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran ja Järvenpään taidemuseon kanssa toteutettiin Vennyn ja Eeron ihania kuvia! –taidekorttipakka varhaiskasvatuksen ammattilaisille lapsen mielenterveyden edistämisen taidelähtöiseksi menetelmäksi ja välineeksi. Tässä tutkielmassani tutkin, miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset käyttävät Vennyn ja Eeron ihania kuvia! –taidekorttipakkaa lasten kanssa sekä sitä, mitä lapsen mielenterveyden osa-alueita taidekorttityöskentely edistää ammattilaisten kokemusten perusteella. Tutkielman aineiston keräsin kyselytutkimuksena. Aineistona tutkielmassani on 121 varhaiskasvatuksen ammattilaisen vastaukset. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertovat käyttäneensä taidekortteja lasten kanssa seuraavien luokkien mukaisesti: 1) tunteet, 2) yhdessä toimiminen ja keskustelu, 3) Ihastelu, kuvittelu ja oppiminen, 4) myötätunto, 5) kriisit ja kriisien purku, 6) toiminnan orientointi ja 7) moniaistisuus ja sanataide. Lisäksi vastauksista kävi ilmi, että taidekortteja oli käytetty myös työyhteisön kesken sekä lasten huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten mukaan taidekorttityöskentely vaikuttaa edistävästi seuraaviin lapsen mielenterveyden osa-alueisiin: 1) tunteet, 2) itsetunto ja kuulluksi tuleminen, 3) sosiaaliset taidot ja yhdessäolo, 4) empatian tunteminen ja myötätunto, 5) pysähtyminen, rauhoittuminen ja lepo, 6) ihastelu, mielikuvitus ja taide ja 7) kohtaaminen, läsnäolo ja vuorovaikutus. Tutkielman osoittaa, että taidekortteja työssään käyttävät varhaiskasvatuksen ammattilaiset käytävät niitä monipuolisesti ja he näkevät taidekorttien käytön edistävän useita lapsen mielenterveyden elementtejä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat taidekorttityöskentelyn mahdollistavan ja edistävän ennen kaikkea kohtaamista, läsnäoloa ja vuorovaikutuksellisia tilanteita sekä aikuisen ja lapsen välillä, että lasten ja aikuisten kesken. Taidekorttien tuomat elämykset ja yhteiset hetket tuottavat mielen hyvinvointia niin lapsille kuin taidekortteja käyttäville aikuisillekin. Kokemusten perusteella taidekortit tuovat varhaiskasvatuksen arkeen mielenterveyttä edistäviä elementtejä, onnistumisen kokemuksien tuottamaa iloa ja matalalla kynnyksellä taiteen läsnäoloa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!