Scrumin haasteet tietojärjestelmäkehitysprojekteissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Scrumin haasteet tietojärjestelmäkehitysprojekteissa

Scrum ja muut ketterän kehittämisen menetelmät ovat yleistyneet järjestelmäkehitysmenetelminä 2000-luvun alusta lähtien. Yleisesti ketteryyden ja ketterien menetelmien eduiksi koetaan etenkin joustavuus, läpinäkyvyys ja kommunikaation korostaminen kehitysprojekteissa. Systemaattisena kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa esitellään tietojärjestelmäkehitysprojekteissa esiintyviä haasteita, kun kehitysmenetelmänä käytetään Scrum-menetelmää. Tutkielmassa pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat Scrummenetelmän haasteet tietojärjestelmäkehitysprojekteissa. Haasteet on luokiteltu seitsemään ryhmään, jotka ovat kehitystiimi, asiakas, dokumentaatio, työskentely-ympäristö, Scrumin suorittaminen ja tehokkuus, vaatimukset ja järjestelmä, sekä mittaaminen ja arviointi. Jokaisessa ryhmässä esitellään kyseiseen osaalueeseen liittyen lähdetutkimuksissa yleisimmin nousseet haasteet, sekä pyritään esittämään ratkaisumalleja haasteiden ehkäisemiseksi. Tutkielman tuloksista käy ilmi, että useiden haasteiden taustalla vaikuttaa Scrum-menetelmän puutteellinen tai heikko tuntemus, jonka vuoksi menetelmä ei anna odotettua lisäarvoa projekteille. Tutkielman tuloksia voidaan käyttää Scrum-menetelmän toteuttamisen tukena haasteiden ymmärtämisen näkökulmasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!