Tehokkaan itseohjautuvan tiimin luomiseen vaikuttavia tekijöitä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tehokkaan itseohjautuvan tiimin luomiseen vaikuttavia tekijöitä

Itseohjautuvat tiimit yleistyvät ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien kasvattaen suosiotaan. Itseohjautuvia tiimejä käsittelevissä tutkimuksissa todetaan, että innovatiivisissa projekteissa itseohjautuvien tiimien käyttö on tehokkaampaa kuin muiden tiimimuotojen. Itseohjautuvan tiimin toteuttaminen sisältää kuitenkin paljon riskejä, joten on tärkeää tutkia tiimin luomiseen vaikuttavia tekijöitä, jotta tiimin lähtökohdat toimia tehokkaasti ovat mahdollisimman hyvät. Tämä tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, ja tutkimuksen lähteinä on käytetty pääosin alan tutkimusartikkeleita. Katsauksen pohjalta voidaan esittää, että tehokkaan itseohjautuvan tiimin luomisessa pitää ottaa huomioon yksilö-, tiimi-, ja organisaatiotason tekijöitä. Yksilötaso ja tiimitaso käsittelevät tiimin sisäisiä tekijöitä. Yksilötason tekijöitä ovat muun muassa yksilön ominaisuudet, ja tiimitasolla tarkoitetaan esimerkiksi yhteistyötä ja tavoitteiden asettamista. Organisaatiotasolla tiimiä tarkastellaan ulkopuolelta, pääosin ylemmän johdon näkökulmasta. Johdon liiallinen kontrollointi on esimerkki organisaatiotason tekijästä, joka haittaa itseohjautuvan tiimin muodostumista. Tämä tutkielma tukee aikaisempaa tutkimusta siinä, että tehokkaiden itseohjautuvien tiimien luominen on haastavaa ja riskialtista. Katsauksessa riskialttius ja haastavuus tulee esille etenkin tiimin luomiseen vaikuttavien tekijöiden suurena määränä. Aiempi tutkimus myös esittää, että itseohjautuvan tiimin tehokkuuden mittaaminen on vaikeaa, joten yksittäisiä totuuksia on vaikea löytää. Tässä tutkielmassa kuitenkin esitetään, että tekijöiden tunnistamisella voidaan positiivisesti vaikuttaa tehokkaiden itseohjautuvien tiimien luomiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!