Perhemuodon ja sisarusten lukumäärän yhteys lapsen yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuteen perusopetuksen ensimmäisellä luokalla

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Perhemuodon ja sisarusten lukumäärän yhteys lapsen yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuteen perusopetuksen ensimmäisellä luokalla

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaiden laskusujuvuutta sekä perhemuodon, sisarusten lukumäärän ja lapsen sisarussarja-aseman yhteyttä siihen. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi sukupuolten välisiä eroja. Tutkimuksen aineisto on kerätty FLARE -hankkeen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa osallistujina oli 207 perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilasta. Tulokset osoittivat, että lapset laskivat minuutissa enemmän oikein yhteenlaskuja kuin vähennyslaskuja. Perhemuoto oli yhteydessä vähennyslaskusujuvuuteen siten, että ”muu perhemuoto” -luokan lapsilla oli heikompi vähennyslaskusujuvuus kuin ydinperheiden tai uusperheiden lapsilla. Vanhempien sisarusten lukumäärä oli negatiivisesti ja nuorempien sisarusten positiivisesti yhteydessä lapsen vähennyslaskusujuvuuteen. Lapsen asema sisarussarjassa oli yhteydessä vähennyslaskusujuvuuteen siten, että kuopus oli esikoista ja sisarussarjan keskelle sijoittuvaa lasta heikompi. Sukupuolten välillä ei ollut eroja perhemuodoittain tai sisarussarja-aseman mukaisesti tarkasteltuna, mutta perhemuoto, nuorempien sisarusten lukumäärä ja sisarussarja-asema olivat yhteydessä tyttöjen vähennyslaskusujuvuuteen. Taustatekijät olivat yhteydessä vähennyslaskusujuvuuteen, mutta eivät yhteenlaskusujuvuuteen, jossa lapset pärjäsivät vähennyslaskusujuvuutta paremmin. Jatkossa kouluissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti tyttöihin ja heidän taustatekijöihin laskusujuvuutta harjoiteltaessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!