Beschreibungen der Figur Die Morra im Roman Pappan och havet und in ihren Entschprechungen in den deutschsprachigen und finnischsprachigen Übersetzungen : Ein Vergleich ausgewählter Textstellen

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Beschreibungen der Figur Die Morra im Roman Pappan och havet und in ihren Entschprechungen in den deutschsprachigen und finnischsprachigen Übersetzungen : Ein Vergleich ausgewählter Textstellen

Tässä tutkielmassa vertaillaan Tove Janssonin ruotsinkielistä alkuperäisteosta Pappan och havet sekä sen saksankielistä käännöstä Mumins wundersame Inselabenteuer ja suomenkielistä käännöstä Muumipappa ja meri. Tutkimuskohteena on teoksessa esiintyvä hahmo Mörkö. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kyseistä hahmoa kuvaillaan alkuperäisteoksessa ja käännöksissä, onko alkuperäistekstistä valittujen tekstikohtien sekä niiden käännösten välillä eroavaisuuksia sekä millaisia erovaisuuksia käännösten ja alkuperäistekstin välillä mahdollisesti esiintyy. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu osioista, joissa tarkastellaan kielen kääntämistä, kirjallisuuden elementtejä, kuten hahmoja ja kirjallisuuden aukkoa, sekä tutkimuksen kohteena olevaa teosta, sen kirjoittajaa Tove Janssonia sekä suomen- ja saksankielisten käännösten kääntäjiä Birgitta Kirchereriä ja Laila Järvistä. Tutkimusmateriaali koostuu alkuperäisteoksesta valituista tekstikohdista, joissa hahmoa Mörkö kuvaillaan, sekä saksan- ja suomenkielisten käännösten vastaavista tekstikohdista. Materiaali on tutkimuksessa analysoitu käyttäen tutkimusmenetelmänä laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa havaittiin, että hahmoa kuvailtiin sekä kertojan että muiden kirjan hahmojen toimesta. Valituissa tekstikohdissa kuvailtiin Mörön ulkonäköä, fyysisiä ominaisuuksia, tunteita, luonteenpiirteitä ja muita ominaisuuksia. Hahmoa kuvailtiin myös metaforien ja allegorioiden avulla sekä roolien kautta. Alkuperäistekstin ja käännösten välillä esiintyi pieniä eroavaisuuksia, kuten lisäyksiä ja lauserakenteiden erilaista muotoilua. Pääsääntöisesti alkuperäiskielisten kuvausten sisältö välittyi kuitenkin myös käännöksistä.

Tallennettuna:
Kieli
saksa
Aiheet