Ympäristövastuu Suomen päivittäistavarakaupassa : tarkastelussa S-ryhmä, Kesko ja Lidl Suomi

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Ympäristövastuu Suomen päivittäistavarakaupassa : tarkastelussa S-ryhmä, Kesko ja Lidl Suomi

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu sen osana ovat tuoneet kestävän kehityksen mukaiset periaatteet osaksi yksityisten yritysten johtamista. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten ympäristövastuullisuus ilmenee Suomen suurimpien päivittäistavarakauppaketjujen toiminnassa. Tarkasteluni kohteena oli kolme Suomen suurinta päivittäistavarakauppaketjua, S-ryhmä, Kesko ja Lidl Suomi. Tarkastelin ympäristövastuullisuutta päivittäistavarakaupan alalla, sillä ruoka on ihmiselämän kannalta välttämätön hyödyke ja ruoan kuluttaminen ja tuottaminen ovat suoraan yhteydessä kestävään kehitykseen. Suomessa päivittäistavarakaupan keskittymisaste on Pohjoismaiden tapaan korkea ja S-ryhmä, Kesko ja Lidl pitävät hallussaan yli 90 prosenttia koko Suomen päivittäistavarakaupasta. Tutkimuksessa pyrin selvittämään aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, miten ympäristövastuu rakentuu päivittäistavarakauppaketjujen raporteissa ja miten kauppaketjut sanovat pyrkivänsä edistämään ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa. Tutkimusaineistona käytin S- ryhmän ja Keskon vastuullisuusraportteja ja Lidl Suomen tiedotetta vastuullisuudesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että päivittäistavarakauppaketjut ottavat yrityksen ympäristövastuun toiminnassaan laaja-alaisesti huomioon ja ympäristövastuun raportointiin panostetaan etenkin sidosryhmien vaatimuksista. Kauppaketjut harjoittavat ympäristövastuullista toimintaa myös omaehtoisesti eivätkä vain ulkopuolisen säätelyn pakottamana. Ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa kauppaketjut pyrkivät edistämään vähentämällä toiminnastaan aiheutuvia päästöjä, tukemalla kiertotaloutta, varmistamalla tuotevalikoimansa vastuullisuuden ja tekemällä vastuullisuusyhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet