Haku

Tiolaateilla, kuten glutationi, suojattujen kultananoklusterien synteesit ja sovellukset

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Tiolaateilla, kuten glutationi, suojattujen kultananoklusterien synteesit ja sovellukset

Voimakkaan fluoresenssin omaavat kultananoklusterit ovat lupaavia nanomateriaaleja useiden eri tieteenalojen, kuten biolääketieteen ja sähkökemian, sovellusten kannalta. Kultananoklusterit ovat osoittautuneet hyvin stabiileiksi, kun ne suojataan esimerkiksi glutationilla. Tässä tutkielmassa on perehdytty erityisesti glutationilla suojattujen kultananoklustereiden erilaisiin synteesimenetelmiin sekä käytännön sovelluksiin. Työn kokeellisessa osassa valmistettiin onnistuneesti sekä glutationilla että para-merkaptobentsoehapolla suojattuja kultananoklustereita, joita analysoitiin UV-Vis-spektrometrian sekä polyakryyliamidigeelielektroforeesin avulla. Tiolaateilla suojattujen kultananoklustereiden valmistusta voitaisiin vielä kehittää, koska synteesissä saatiin tavoitellusta kulta-atomimäärästä koostuvien klustereiden lisäksi raskaampia tuotteita.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet