Haku

„Sexarbeiterinnen, eine Bezeichnung, die Prostituierte bevorzugen“ : Korpusanalyse der Wörter Sexar-beiter/in und Prostituierte/r im Deutschen und Schwedischen

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

„Sexarbeiterinnen, eine Bezeichnung, die Prostituierte bevorzugen“ : Korpusanalyse der Wörter Sexar-beiter/in und Prostituierte/r im Deutschen und Schwedischen

Tässä saksan kielen ja kulttuurin maisterintutkielmassa sekä ruotsin kielen sivututkielmassa tutkittiin sanojen seksityöntekijä ja prostituoitu merkityssuhteita saksan ja ruotsin kielissä korpusmateriaalin pohjalta. Saksan- ja ruotsinkieliset sanakirjat tarjoavat hyvin vähän tietoa sanoista Sexarbeiter/in ja sexarbetare. Erityisesti näiden sanojen semanttinen suhde sanoihin Prostituierte/r ja prostituerad jää sanakirjoissa epäselväksi. Analyysissä hyödynnettiin saksan kielen osalta DeReKo-korpuskokoelmaa ja Cosmas II -ohjelmaa sekä ruotsin kielen osalta Språkbanken Text -tekstiaineistoja ja Korp -korpusohjelmaa. Tutkittujen sanojen yleisyyttä tarkasteltiin määrällisesti korpusdatan avulla. Sanojen välistä semanttista suhdetta kartoitettiin analysoimalla tekstejä, jotka sisälsivät sekä sanan Sexarbeiter/in että Prostituierte/r, tai vastaavasti sanat sexarbetare ja prostituerad. Tekstit jaettiin havaitun semanttisen suhteen sekä käyttötavan mukaan kategorioihin. Yleisin havainto tutkittujen sanojen välisestä suhteesta oli synonymia. Sanoja Sexarbeiter/in ja sexarbetare käytettiin kuitenkin myös sanojen Prostituierte/r ja prostituerad yläkäsitteenä, eufemistisesti, kritisoiden tai korostamaan seksityöntekijöiden itsenäisyyttä, ammattimaisuutta tai järjestäytyneisyyttä. Korpustutkimuksen tulokset osoittivat myös, että sanojen Prostituierte/r ja prostituerad yleisyydessä on havaittavissa laskusuhdanne, kun taas sanojen Sexarbeiter/in ja sexarbetare käyttö vaikuttaisi olevan kasvussa.

Tallennettuna:
Kieli
saksa
Aiheet