Haku

”En mä nää siinä mitään eroa ollaanko sisällä vai ulkona, tai siis parempaa se on siellä ulkona” : opettajien kokemuksia ilmaisun monista muodoista esiopetuksen metsäryhmissä

QR-koodi

”En mä nää siinä mitään eroa ollaanko sisällä vai ulkona, tai siis parempaa se on siellä ulkona” : opettajien kokemuksia ilmaisun monista muodoista esiopetuksen metsäryhmissä

Tämä tutkimus tarkasteli esiopetuksen metsäryhmien opettajien kokemuksia ilmaisun monista muodoista. Tarkoituksena oli selvittää, millaisena opettajat kokevat ilmaisutoiminnan järjestämisen metsäympäristössä sekä kuinka he toteuttavat ilmaisutoimintaa kyseisen esiopetusryhmän oppimisympäristössä. Tutkimus toteutettiin laadullisena, lähestymistavaltaan fenomenologisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kolmea metsäryhmässä työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa yksilöhaastatteluin. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ilmaisutoiminta metsäryhmissä on laaja ja monitahoinen kokonaisuus. Opettajat kokivat oman sekä muun tiimin sitoutuneisuuden, monipuolisten toimintatapojen ja ympäristöjen hyödyntämisen sekä lasten aktiivisen toimijuuden olevan merkittävimpiä seikkoja ilmaisutoiminnan järjestämisessä metsäryhmissä. Opettajat kokivat ilmaisun monet muodot kokonaisuutena, johon liittyy lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys sekä ilmaisun arvo itsessään. Opettajat kuvasivat ilmaisutoiminnan olevan heidän esiopetusryhmissään säännöllistä toimintaa, jossa harjoitellaan ilmaisun monien muotojen perustaitoja sekä integroidaan ja sovelletaan niitä eri tavoin. Merkittävin toimintaan vaikuttava seikka oli opettajien mukaan lapsiryhmän mielenkiinnonkohteiden lisäksi vuodenaika, joka vaatii toisinaan toimintatapojen soveltamista, mutta tarjoaa myös rajattomasti mahdollisuuksia ilmaisutoiminnan toteuttamiseen. Tämä tutkimus antoi viitteitä siitä, että on mahdollista järjestää monipuolista ja ohjaavien asiakirjojen velvoittamaa ilmaisutoimintaa säännöllisesti myös metsäryhmissä. Ilmiöstä kaivataan kuitenkin lisää tutkimusta, joka kattaisi laajemman otannan lisäksi eri integraatioiden muotoja.

Tallennettuna:
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos