Search

Routa

En Film om tjälen (alkuperäinen nimi)
Tierungon routavauriot ja teiden kunnostus (muu nimi)

Image may be subject to use restrictions.

See terms and conditions

QR Code

Material provided by

  • National Audiovisual Institute
    • Any questions or feedback related to the material?

Routa

Tierungon routavauriot ja teiden kunnostus.

Saved in:
Genre
Contributors
Suomi-Filmi Oy, film distributor
Väg- och vattenbyggnadsverket, tilaaja
Production
Production
Published
1950
Distribution
Distributor
Content Description
Kuvia tiestön routavauroista: ajoradan pitkittäishalkeamat, alustasta irronnut tierunko, routakohoutumat, pinnan pehmeneminen ja painautumat, kuohusavipurkautumat, tiekaiteen kallistuma. Tierungon jäänmuodostus ja miten ajoradan kantavuus heikkenee roudan sulaessa. Roudan vaikutus eri maalajeihin: laboratoriokokeita maanäytteillä veden läpäisevyyden selvittämiseksi: vettä läpäisemättömät eli lajittumattomat ja vettä läpäisevät eli lajittuneet maalajit. Selvitys kuvin ja piirroksin, miten sora ja hiekkapitoinen moreeni eristävät päällysrakenteen, miten hiesu ja kevyt savi imevät vettä, jäätyvät ja aiheuttavat routimisen. Miten tierunko korjataan soralla: rummun uusiminen, tien kohottaminen, eristyskerrosten levitys. Pientareen ja tien salaojitus: kaavakuvia salaojan rakenteesta ja selvitys työvaiheista: putket asetetaan tiekouruun, kouru täytetään soralla, salaojat merkitään. Päällysrakenteen vaurioita: verkkohalkeamat, kuopat, kouruuntuminen. Autoilua routatiellä: apuna havut, liejun soritus, raidelankutus.
Subjects
Technical Data
Color
mv
Sound
ääni
Aspect Ratio
normaali
Playing Time
28 min