Guitar on tap : chords, scales, tuning, riffs

QR-kod

Guitar on tap : chords, scales, tuning, riffs

Sparad:
Fysisk beskrivning
1 soitonopas (191 s.)
Språk
engelska
Originalverkets språk
engelska
Utgivare Wise Publications 2000.
Ämnen
Mer information
Joe Bennett
ISBN
0711979960
Standardkoder
ISMN 9780711979963
Utgivarens eller distributörens nummer
Wise Publications AM962214