Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Hansson, H. & Oxehufwud, O. A. Helsingin kartta.

Chicago-stil citat

Hansson, Hans, och O. A. Oxehufwud. Helsingin Kartta.

MLA-referens

Hansson, Hans, och O. A. Oxehufwud. Helsingin Kartta.

Harvard-stil citat

Hansson, H. & Oxehufwud, O. A. Helsingin kartta.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.