Search

hum. kandidaatin tutkielma

QR Code

hum. kandidaatin tutkielma

fyysinen kuvaus: "Takymetri vedenalaisten arkeologisten kohteiden dokumentoinnissa". Esitelmä humanististen tieteiden kandidaatin tutkielmaksi. Helsingin yliopsto, arkeologian laitos 27.4.1998. Tekijä Matias Laitinen.

Saved in: