Search

keksi; propsipokura

Kädensija on veistetty, poikkileikkaukseltaan suhteellisen soikeanmuotoinen, loivasti kaareva. Se kapenee teräpäässä suipoksi, tylpäksi kärjeksi. Teräosa taottu yhtenäisestä rautakappaleesta. Sen alaosa taottu avonaiseksi rautaputkeksi, joka kiertyy varren ympärille. Piikkimäinen yläosa muodostaa varsinaisen lyöntipään. Teräosa kiinnittyy varteen avonaisen, putkimaisen alaosansa ja naulan avulla.

QR Code

Material provided by

  • Kymenlaakson museo
    • Any questions or feedback related to the material?

keksi; propsipokura

Saved in: