Search

Lahden kauppatori?, Stefan Papakostas myymässä jäätelöä; ryhmäkuva, ulkokuva, taustalla kerrostalo, oikealla mies syö jäätelöä

pysty, mustavalkoinen

Material usage rights
CC BY-ND 4.0
QR Code

Material provided by

  • Lahden kaupunginmuseo
    • Any questions or feedback related to the material?

Lahden kauppatori?, Stefan Papakostas myymässä jäätelöä; ryhmäkuva, ulkokuva, taustalla kerrostalo, oikealla mies syö jäätelöä

Saved in:
Content Type Photo
Subject detail
ryhmäkuva, ulkokuva, taustalla kerrostalo, oikealla mies syö jäätelöä
Subject place
Lahti
Subject date
1926 - 1929
Subject actor
Papakostas Stefan
Organisation Lahden kaupunginmuseo
Collection
Kuva-arkisto
ulkotuotannon originaalidigikuvat
Inventory ID
KUVDGV2021001:7
Subjects
Classification
digitaalikuva (kuvatyyppi)