pronssikannun nokka

Bildens användarrättigheter: CC BY-ND 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Sparad:
Materialtyp: Föremål
Organisation:Åbo museicentral
Samling:
Esinekokoelma
Inventarienummer:
TMM14681:2759
Tillverkning:
odaterad metalli
pronssi
Utställningar:
Perusnäyttely: päänäyttely Turun linnan historiasta