Haku

Post och Wäg-karta öfver Storfurstendömet Finland

fyysinen kuvaus: Kankaalle kiinnitetty lakkapintainen kartta. Mustat puulistat ylä- ja alareunassa.

Tiedoston ID 1853931
Aineiston käyttöoikeudet
CC BY-NC-SA 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Postimuseo

Post och Wäg-karta öfver Storfurstendömet Finland

Post och Wäg-karta öfver Storfurstendömet Finland. Med stöd af Kartor utgifne af General Landtmäteri Contoiret, General Staben, St Petersburgska Postamtet, Herrar Schubert, Ekelund, Brummer, von Knorring med flere och tillförlitligaste väga uppgifter af alla Storfurstendömets Herrar Gouverneurer samt enskilta bidrag utarbetad åren 1846 och 1848 af Berndt Ad. Lindeman. På J.C. Frenckell & Sons Förlag.; kartta; postikartat, Suomi
Tallennettuna:
Aineistotyyppi Kartta
Aiheen paikka
Pohjoismaat, Suomi
Organisaatio Postimuseo
Kokoelma
Kartta- ja piirustuskokoelma
Inventaarionro
PM-KA-303
Mitat
66,0 x 93,0 cm
Valmistus
valmistusaika: 1846-1848
Aiheet