Porin pajakoulun henkilökunnan näkemyksiä työnkuvastaan

Användningen av bilden kan vara begränsad.

Se användarvillkor

QR-kod

Porin pajakoulun henkilökunnan näkemyksiä työnkuvastaan

Sparad:
Fysisk beskrivning
50, [2] lehteä
Julkaistu myös Theseus-verkkokirjastossa
Språk
finska
Originalverkets språk
finska
Utgivare [Pori], 2007.
Lärdomsprov AMK-opinnäytetyö : Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala Pori, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto ja erityisryhmien sosiaalipalveluiden suuntautumisvaihtoehto.
Ämnen
Mer information
Reetta Korhonen, Noora Vallinen