arkeologinen kohde; Epilän kylpylä

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Epilän kylpylä

Inventointi P. Siltanen 2005: Tarkastus 2007: Kohde sisältää erilaisia betoni-, kivi- ja maarakenteita. V. 2005 inventoinnissa on kartoitettu 16 kohdetta, joista merkittävin on pääosin raunioitunut betoninen "kylpylärakennus" lammen NW-rannalla. 1930-luvulla tehty rakennus koostui laajasta "galleriasta" tai katoksesta ja tornimaisesta itäosasta, jonka pohjakerroksessa oli sauna ja ylempänä käymälä. "Kylpylän" rakennustyylissä on tunnistettavissa antiikin ajan arkkitehtuurista periytyviä vaikutteita. V. 2005 inv. karttaan on merkitty seuraavat kohteet: 1) kivi- ja betonirakenteinen kaariportti/-silta, johon liittyy luoteessa Rauhalinnan pihaa kaakosta reunustanut kaareva kivimuuri; 2) "Junanheiluttaja" (kivimuurilla reunustettu puoliympyrän muotoinen tasanne, jonka keskellä S. Syrjäsen suunnittelema automaattitahkon kivi); 3) maakellaritunnelin sisäänpääsy; 4) "laulajanpaikka" (kivimuuri); 5) puutarhapolun tukimuurit; 6-7) alapuutarhan betoniset tukimuurit/penkereet; 8) lammen rannan betoniaita; 9) lammen NE-rannan kivimuuri; 10) itäinen betonimuuri; 11) eteläinen betonimuuri; 12) lehtimajan perustuskivet; 13) alapuutarhan pohjoinen betoniaita/-muuri; 14-15) "kylpylä"; 16) rautasilta saareen. Uudessa inventoinnissa on käytetty samaa kohdenumerointia (ks. Yleiskartta 1:500 liitteessä). Karttaan on lisäksi merkitty puutarhan ja kylpylän rakentamiseen liittyviä maarakenteita: T = lammen ruoppauksen yhteydessä kasattu turvekumpu, soikeahko, n. 1 m korkea; kummussa useita erikokoisia, myöhemmin kaivettuja kuoppia; H = "kylpylän" rakentamisen yhteydessä syntynyt hiekkakuoppa. - Kohde sijaitsee Epilänharjun kaakkoispäässä, n. 150 x 170 m kokoisessa, metsää kasvavassa suppapainanteessa. Kiinteitä rakenteita on n. 60 x 30 m kokoisen lammen W- ja N-rannoilla sekä siitä länteen ja pohjoiseen nousevilla rinteillä.

Tallennettuna:
AineistotyyppiArkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Mitat
Rakennealueen laajuus on v. 2005 inventointikartan perusteella n. 140 m (SW-NE) x 110 m. "Kylpylän" raunioiden laajuus on 20 m (W-E) x 8 m.
Muu luokitus
kivimuurit (Tyypin tarkenne)
kuopat (Tyypin tarkenne)
kummut (Tyypin tarkenne)
sillat (Tyypin tarkenne)
portaat (Tyypin tarkenne)
talonpohjat (Tyypin tarkenne)
kivilatomukset (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://tampere.fi/kyy/11830376225101869382091 (local)
Valmistus:
1920-30-luvut
Kaarila, Tampere, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...101869382091