Haku

arkeologinen kohde; Hirviniemi Kiikkinen

Kiikkisen autioitunut yksinäistalon paikka sijaitsee Aitolahden vanhan pappilan tontilla ja tontin viereisellä peltoalueella. Kohde paikallistettiin inventoinnin esityövaiheessa vanhojen karttojen avulla. 1700 ja1800-lukujen kartat digitoitiin inventoijan toimesta nykyiselle peruskartalle (2006). vuoden 1765 kartassa tilan alueella on yksi asuttu kohta, mutta vuoden 1781 kartassa kaksi. Molemmat autioituvat viimeistään 1800- luvun kuluessa. Maastokäynnillä ei havaittu rakenteita tai topografisesti selkeää vanhaa talonpaikkaa. Myöskään peltoalueella tehdyistä 2 koepistosta ei tehty löytöjä. Karttaanalyysin perusteella sijainti on kuitenkin melko varma, koska molempien vanhojen karttojen mukaan ollaan samalla paikalla. Kiikkinen oli alun perin yksi alueen varakkaimmista taloista, mutta jo 1700-luvulla oli merkkejä vaurauden vähenemisestä ja 1804 talo liitettiin Hatanpään kartanoon, jonka torppana se oli vuoteen 1904 saakka. Vuona 1923 Hirviniemen talojen varakkaat isännät ostivat Kiikkisen tilan. Tilan maista myytiin tontteja sekä varattiin tontti Aitolahden pappilaa varten. Tonttien myynnistä saadut rahat varattiin Aitolahden kirkon rakentamiseen. Pappilan tontin alueella maastoa on voimakkaasti muokattu, koskemattomampi alue on pappilan tontin ja Pättiniemeen johtavan tien välillä. Nykyisellä peltoalueella maanmuokkaustoimenpiteet ovat vaikuttaneet kohteen säilymiseen. Kiikkisen autioitunut yksinäistalon paikka sijaitsee Aitolahden vanhan pappilan tontilla ja tontin viereisellä peltoalueella noin 100 metrin päässä pappilan päärakennukselta SE. Vanha pappila sijaitsee Kiikkisensalmentien E-puolella, noin 250 metriä S Kiikkisensalmentien ja Köllintien risteyksestä. Vanha Kiikkinen nimisen tilan rakennukset ovat nykyisin Kiikkisensalmen tien E-puolella. Talonpaikka on Pappilan piha-alueen ja Pättiniemeen johtavan tien välissä peltoalueella noin 100 m x 100 m alueella. Peltoalueen E-puolella paikkaa rajaa metsäinen ja mäkinen saareke. Alue on nykyisin viljeltyä peltoa sekä vanhaa peltoa. Alueen läpi menee polku, joka johtaa Pättiniemen leirikeskukseen. Näsijärveen kuuluvaan Kilunpohjaan matkaa on noin 170 metriä SE.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Hirviniemi Kiikkinen

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000011515
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
yksinäistalot (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000011515 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1197357718136-964479182 (local)
Valmistus
keskiaika
Hirviniemi, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla