Haku

arkeologinen kohde; Hirviniemi Keso 3

Kirjallisten lähteiden ja historiallisten karttojen perusteella Keson tila on yksi Hirviniemen kantatiloista, se on myös yksi pisimpään samalla paikalla säilyneistä tiloista. Maastokäynnillä tilaa ympäröiviltä pelloilta löydettiin pintapoiminnassa lähinnä historiallisen ajan massalöytöaineistoa. Kirjallisten lähteiden ja historiallisten karttojen perusteella Keson tilan on yksi Hirviniemen kantatiloista, se on myös yksi pisimpään samalla paikalla säilyneistä tiloista. Alkuperäisessä käytössä maatilana se on ollut viimeksi 1960-luvun alussa. Nykyisin tilan omistaa Tampereen kaupunki ja se on vapaaajan asuntona. Historiallisten karttojen digitoinnin perusteella tila on sijainnut samalla paikalla ainakin vuodesta 1765. Alun perin Aitoniementie on mennyt kylätontin pohjoispuolelta, mutta 1960-luvulla tie siirrettiin kulkemaan tilakeskuksen läpi. Maastokäynnillä tilaa ympäröiviltä pelloilta löydettiin pintapoiminnassa lähinnä historiallisen ajan massalöytöaineistoa, jota ei taltioitu. Löytöaineisto koostui punasavikeramiikasta sekä esine- ja tasolasinkappaleista. Maastokäynnin yhteydessä tarkastettiin myös Keson kivikautisen asuinpaikan alue, mutta mitään uusia havaintoja ei tehty. Keson yksinäistalon tontti sijaitsee nykyisen Aitoniementien molemmin puolin, noin 40 m Aitoniementien ja Kiikkisensalmentien risteyksestä itään. Aitoniementie on rakennettu vanhan kylätontin läpi siten, että asuinrakennukset jäivät tien pohjoispuolelle ja navetta eteläpuolelle. Aitoniementien kohdalta talonpaikan voi katsoa tuhoutuneen, mutta sen N- ja S-puolilla on säilynyttä tonttia. Tontin säilyneillä osilla on nykyisin Uusi-Keso nimisen tilan vanhoja rakennuksia, päärakennus vuodelta 1885 ja kivinavetta vuodelta 1906.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Hirviniemi Keso 3

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000011517
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
yksinäistalot (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000011517 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1197357928526-964479163 (local)
Valmistus
keskiaika
Hirviniemi, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla