Haku

arkeologinen kohde; Hirviniemi

Kylätontti sijaitsee Näsijärven Kilunpohjan ja Aitolahden väliin jäävän niemen keskellä, noin 600 m itään Kiikkisensalmentien ja Junkkarintien risteyksestä. Tontilla on nykyään Junkkarin tilan rakennuksia ja Vanhan Köllin vanha päärakennus. Hirviniemen varsinaisella kylätontilla sijaitsivat kirjallisten lähteiden mukaan tiiviinä ryhmäkylänä 3 alueen vanhimmista taloista Junkkari, Lampu ja Kölli. Alunperin Lampu oli osa Junkkarin tilaa. Lampu siirrettiin nykyiselle paikalleen Hirviniementien N-puolelle 1820-luvulla. Historiallisten karttojen perusteella ryhmäkylä on sijainnut samalla paikalla ainakin vuodesta 1765 alkaen, todennäköisesti jo talojen perustamisajankohdasta, myöhäiskeskiajalta alkaen. Maastokäynnillä voitiin havaintoja tehdä ainoastaan pintapuolisesti, ympäröiviä peltoja ei oltu vielä kaikkialtakynnetty, ainoastaan Junkkarin tilakeskuksen W-NW-puolelta. Kylätontin alueella ei ole varsinaisia moderneja rakenteita, ainoastaan lähinnä vanhojen tilakeskusten rakennuksia. Junkkarintie on hiekkapintainen kapea vanha kylätie, joka osittain noudattaa samaa linjaa kuin 1700-luvun kartoissa. Tietä on kuitenkin jatkettu kohti niemenkärkeä, Nupinnokkaa, mutta tien linja menee kuitenkin melko lailla vanhan kylän talonpaikkojen lomitse, ei suoraan päältä. Varsinaisen kylätontin ulkopuolelle on rakennettu muutamia uusia taloja ja näihin liittyvän kunnallistekniikan rakennustöiden vaikutuksesta kylätontin säilyneisyyteen ei inventoinnin puitteissa ehditty ottaa selvää. Hirviniemen kylätontti sijaitsee Näsijärven Kilunpohjan ja Aitolahden väliin jäävän niemen keskellä, noin 600 m E Kiikkisensalmentien ja Junkkarintien risteyksestä. Kyläntontti sijaitsee hieman ympäristöään korkeamman kohdan päällä. Kylätontilla on nykyään Junkkarin tilan rakennuksia ja Vanha Kölli nimisen tilan vanha päärakennus lähempänä Aitolahden rantaa Junkkarin päärakennuksen SE-puolella. Rakennuksia ympäröi laajat peltoalueet.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Hirviniemi

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000011518
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
kylänpaikat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000011518 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1197358276587-964479137 (local)
Valmistus
keskiaika
Hirviniemi, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla