asuinkiinteistö; Pispalanharju 27

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

asuinkiinteistö; Pispalanharju 27

Kohde sijaitsee Pispalanharjun, Karvarinkadun ja Provastinkatujen kulmauksessa, jyrkästi etelään viettävässä rinteessä. Tontilla sijaitsevat 1930 valmistuneet entinen asuinkerrostalo ja samana vuonna rakennettu piharakennus. Pihapiiriin kuuluvat 1930 valmistuneet aumakattoinen, kaksikerroksinen pienkerrostalotyyppinen asuinrakennus ja säästöbetoninen piharakennus. Persoonallinen kaksikerroksinen piharakennus on säilynyt erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa. Pienen tiiviisti rakennetun rinnetontin kasvillisuus ja rakenteet ovat pääosin perinteiset. Asuinrakennuksessa on peruskorjauksesta huolimatta säilynyt erinomaisesti 1920-30-lukujen puuklassismille tyypilliset piirteet, kuten selkeä suorakaide rakennusmassa, aumakatto, symmetrinen julkisivujen aukotus, ristimalliset ikkunat, laudoitus- ja listoitustapa. Jyrkkään rinteeseen sovitettu piharakennus edustaa hyvin pispalalaista haastavaa rinnerakentamista. Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, asuntoja vuokratalotyyppisessä puutalossa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt nähtävissä. Asuinrakennuksen koillispäädyssä on toiminut 1930-luvulta 1970-luvulle kauppa. Matkailullisesti merkittävän ja vilkkaasti liikennöidyn Pispalanharjun, Provastinkadun ja Karvarinkadun kulmauksessa sijaitsevalla rinnetontilla rakennuksineen on suurehko maisemallinen merkitys katumaisemissa sekä laajemminkin harjun eteläpuolen maisemassa. Arvoalue Kohde sijaitsee Pispalanharjun varren arvoalueella (2008/A3).

Tallennettuna:
AineistotyyppiRakennus
OrganisaatioMuseokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Pispalanharju 27 2008/0040
Muu luokitus
asuinkiinteistö (kohdetyyppi)
tontti (nykyinen tilatyyppi)
Valmistus:
ajoittamaton Pispalanharju 27
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...7-1087213315