maatalous; Iso-Mattila

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Iso-Mattilan talo sijaitsee Korpiniemen kylässä. Ympäristössä on kumpuilevaa viljelymaisemaa, jossa kaukomaisemassa muita vanhoja kantatiloja mäenkumpareilla. Pihapiiriin kuuluu asuinrakennus ja pieni neliskanttinen, ilmeisesti varasto, sekä lähellä pelloilla lato ja joku toinen talousrakennus. Tien toiselle puolelle jää karjapiha, joka kuuluu eri kiinteistöön. Asuinrakennus on rakennettu kolmessa vaiheessa. Vanhin osa on perimätiedon mukaan ntinen savupirtti 1700-luvulta ja näin ollen se lienee vanhin Sahalahden pystyssä oleva rakennus.Seuraava, keskimmäinen osa on 1850-luvulta ja suorakulmainen osa on lisätty 1903. Näin ollen asuinrakennus käsittää kymmenen huonetta. Vanhimmassa osassa on 8-ruutuiset ikkunat.Kuisti oli inventointihetkellä purettu.Runko on hyvin paksuista hirsistä ja pitkänurkkainen.Keskimmäisessä osassa on myös pitkät nurkat. Kuisti on vaakapaneloitu ja näkyvissä on häivähdys punamultaa.Uusin osa on alun perin ollut punamullan värinen, sitä on vielä häivähdys jäljellä. Päällä on ollut panelointi, joka nyt oli purettu lounaispäädystä ja luoteisseinustalta. Muualla oli panelointi, joka on todennäköisesti ollut valkoinen. Alaosassa on pystypanelli, muuten vaakapaneeli. Nurkat on pitkät ja koteloitu. Ikkunat on tässä osassa 6-ruutuiset. Ikkunan päällisessä vuorilaudassa on alareunassa kaarikoristus. Koko rakennus on rakennettu nurkkakivien varaan Asutushistoriallisesti merkittävä vanha kantatilan puolikas.Asuinrakennus edustaa hyvin talonpoikaista rakennustapaa, jossa eri ikäisiä kerrostumia.Rakennukset säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä.Näkyvällä paikalla tienvarsimaisemassa, maisemallisesti merkittävä.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
OrganisaatioMuseokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Moltsiantie 221
Muu luokitus
maatalous (kohdetyyppi)
kantatalo (historiallinen tilatyyppi)
Valmistus:
ajoittamaton Moltsiantie 221
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...5-1238580601