Haku

arkeologinen kohde; Hyhky

V. 1767 kartan perusteella paikannettu kylätontti, josta suurin osa on tuhoutunut. Hyhkyn kylä mainitaan asiakirjoissa vuodesta 1483 alkaen; se on kuitenkin syntynyt mahdollisesti jo varhaisella keskiajalla. Käräjäpaikkana Hyhky mainitaan vuosina 1507, 1509 ja 1514. Maakirjojen mukaan se oli 1500-luvun puolivälissä koko Harjun jakokunnan suurin kylä, johon kuului seitsemän taloa (Tampereen historia I, s. 194). Kylän vanha tontti on paikannettu ja alustavasti rajattu 1700-luvun loppupuolen kartan perusteella (Hall 1767). Kylätontin NW-osa, jossa sijaitsee vanha Simolan talon pihapiiri, on ilmeisesti säilynyt muita osia paremmin ja tulkittu 2.luokan kiinteäksi muinaisjäännökseksi (tontin 1157-9 osa ja naapuritonttien reunat). Asfaltoitu Simolankatu kulkee W-E-suuntaisesti sen S-puolella. Alkuperäisen kylätontin S-osassa on moderneja rivitaloja ja NE-osassa Pispan palvelukeskus, joiden kohdalla muinaisjäännös on todennäköisesti kokonaan tuhoutunut (mj.luokka 3). Simolan piha-alue on melko tasaista, mutta heti tontin N- ja NW-puolella alkaa jyrkästi laskeva rinne, joka rajaa mj-aluetta. Tien varrella sijaitsevan, v. 1937 rakennetun päärakennuksen NE-puolella, tontin E-reunalla sijaitsee vanha ulkorakennus. Simolan tontin keskellä on W-E-suuntainen pensasrivi; tontin itäpuolella kulkee NNW-SSE-suuntaisesti palvelukeskuksen kävelytie, jota voidaan pitää mj-alueen likimääräisenä rajana idässä. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu asuinpaikka. Kohteen tarkempi rajaus, vanhimpien kulttuurikerrosten tai rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia (koekaivauksia). Kohde sijaitsee Pyhäjärven N-rannalla, rantaa pitkin kulkevan W-E-suuntaisen harjanteen korkeimmassa kohdassa, sen itäpäässä, Hyhkynlahden NW-rannalla, rantaviivasta n. 110 m NW, W-E-suuntaisen Simolankadun varrella. Suurin osa alkuperäistä tonttimaata on nykyään rivitalojen (tien S-puolella) tai Pispan palvelukeskuksen alla. Säilynyt mj:n osa - kylän luoteiskulmassa sijainneen talon nro 2 tontti - on pääosin Simolan talon tontilla/pihapiirissä kadun N-puolella (os. Simolankatu 6), palvelukeskuksen W-puolella. Harjanteen N-puolella on peltoalue, jolla on maisemallinen yhteys kylätonttiin.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Hyhky

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000024585
Mitat
Noin 35 x 35 m. Rajauksen perusteena historiallinen kartta-analyysi (asemoinnin virhemarginaali + 10 m), maaston topografia ja nykyisen maankäytön laatu.
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
kylänpaikat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000024585 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1231422648157-1282615569 (local)
Valmistus
ei määritelty
Hyhky, Tampere, Suomi
Kaarila, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...7-1282615569