Sökning

arkeologinen kohde; Vatula (Wattula)

Vatulan keskiajalla muodostuneessa kylässä oli vuoden 1540 maakirjan mukaan kuusi taloa ja isojaon aikaan 1780-luvulla viisi taloa. Isojakokartan perusteella kylän taloista kolme sijaitsi lähekkäin kylätontilla ja kaksi puolestaan erillään noin 150-200 metriä lounaaseen varsinaiselta kylätontilta. Oletettavasti nämä alueet eivät ole olleet vielä keskiajalla asuttuja. Kylätontti on tällä hetkellä osittain rakennettu, ja osin pihamaata sekä peltoa. Kylätontilla sijaitsee Näkän tilan 1930-luvulla rakennettu päärakennus, Ylisen tilan vanhempi asuinrakennus ja Ylisen tilan piharakennuksia. Piharakennukset ovat pääasiassa kevytrakenteisia, eikä niissä ole maansisäisiä perustuksia. Näkän tilan isännän mukaan on Näkän talon SW-puolella sijainnut vanhoja asuinrakennuksia vielä 1900-luvun alkupuolella. Näkän uusi päärakennus on perustettu maansisäisesti ja tuolloin on todennäköisesti sen kohdalta kaivettu vanhempia kerrostumia pois. Pihapiirien läpi on myöhemmin kaivettu vesiputkia. Osa on kaivettu lapiotyönä vuosikymmeniä sitten eikä näiden sijainnista ole kuin muistitietoa. Omistajan mukaan Näkän talon pihamaata on muokattu 1980-luvulla, jolloin pihamaan nurmikko on uusittu ja silloin noin 60 vuotta vanhoja omenapuita poistettu. Rauhoitusluokka 2. Valvonnassa kaivetun vesijohtolinjan kohdalla ei tehty havaintoa muinaisjäännöksestä. Vatulan kylä sijaitsee Kyrösjärven Kelminselän Emonpohjan etelärannalla noin 5.5 kilometriä Salminsillasta lounaaseen.

Materialets användarrättigheter
julkinen
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Vatula (Wattula)

Sparad:
Materialtyp Arkeologisk plats
Organisation Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventarienummer
1000015234
Mått
Kartta-analyysin perusteella 115 x 110 m.
Annan klassifikation
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
kylänpaikat (Tyypin tarkenne)
Annan identifikation
1000015234 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1234945059387-2035182643 (local)
Tillverkning
Vatula, Ikaalinen, Suomi
Klassifikation
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Tillgänglig på nätet