Haku

arkeologinen kohde; Viljala (Wiljala)

Viljalan keskiajalla muodostuneessa kylässä oli vuoden 1540 maakirjan mukaan kuusi taloa ja isojaon aikaan 1780-luvulla viisi taloa. Isojakokartan perusteella kylän talot sijaitsivat lähekkäin niin sanotulla kylätontilla. Isojaon jälkeen neljä taloista siirtyi kylätontilta pois. Vanhalla kylätontille jäi ainoastaan Viran talo. Viljalan aluetta kuvaava isojakokartta on paikoin melko huono kuntoinen eikä siitä saa, ainakaan digitaalisesta versiosta, täysin selvää, esimerkiksi teiden sijainti jää paikoin epäselväksi. Kartta-analyysin ja maastotarkastuksen perusteella kykenee kuitenkin rajaamaan muinaisjäännösalueen tarvittavalla tarkkuudella. Kylätontti on tällä hetkellä peltoa ja pihamaata, sekä osittain kylätontin alueelle osuu piha- ja asuinrakennuksia. Rakennukset ovat kuitenkin pääosin kevytrakenteisia ulkorakennuksia. Säilynyttä kylätonttia on todennäköisesti piha-alueilla. Myös pelloilla, kylätien ja rakennusten alla voi olla säilynyttä muinaisjäännöstä. Rakennuksia ei tosin ollut aikataulun puitteissa mahdollista käydä läpi yksitellen ja selvittää, minkälaiset perustukset tai maanalaiset osat niissä on. Kylätontin alueen läpi kulkevistä vanhoista vesiputki- tai muista kaivannoista ei ole tietoa. Rauhoitusluokka 2. Viljalan historiallinen kylätontti sijaitsee Kyrösjärven Kelminselän pohjoisrannalla, noin 2 kilometriä lounaaseen Salminsillalta.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Viljala (Wiljala)

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000024352
Mitat
Kartta-analyysin ja maastotarkastuksen perusteella noin perusteella 200 x 100 m.
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
kylänpaikat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000024352 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1234945142591-2035182639 (local)
Valmistus
Viljala, Ikaalinen, Suomi
Luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla