Haku

arkeologinen kohde; Rantaniitty

Kylmämuurattu kiviaita on noin metrin levyinen, 0,5 metriä korkea ja 5-6 metriä pitkä. Se saattaa ajoittua 1700-luvulle, mutta voi olla nuorempikin. Naistenmatkanlahden alueelta löydettiin 2009 inventoinnissa useita vastaavanlaisia kiviaitoja ja niiden pätkiä eri alueilta. Naistenmatka-kohteen alakohde (ks. ID http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-EE52CC4A-B57A-6392-4094-7B0657DD9396 9 Kylmämuurattu kiviaita on noin 1 m levyinen ja 0,5 m korkea ja 5-6 metriä pitkä. Kivet ovat sammaloituneita. 1770-luvulta peräisin olevan isojakokartan mukaan Naistenmatkan kylässä oli tuolloin 3 ruotusotilaan torppaa kylätontin pohjoispuolella. Näistä pohjoisimman tontin pohjoisraja sijoittuu melko lähelle tätä kiviaitaa ja Jussila onkin yhdistänyt kiviaidan tähän sotilaan torppaan ja pitää mahdollisena, että kiviaita ajoittuu 1700-luvulle. Kiinteäksi muinaisjäännökseksi jäännettä ei kuitenkaan määritelty, koska Pirkkalan Naistenmatkanlahden alueelta löydettiin tässä inventoinnissa useita vastaavanlaisia kiviaitoja ja niiden pätkiä eri alueilta. Paikallisten asukkaiden haastattelun perusteella maaperä on alueella erittäin kivistä ja erilaisia kiviaitoja ja penkereitä on tehty vielä 1900-1950-luvuilla rakennustöiden yhteydessä yleisesti. Tosin 1700-luvulla kiinteää asutusta ei ole ollut muita kiviaita -rakenteita lähellä. Suojeltava rakenne Kohti Pyhäjärveä laskevalla rinteellä kallion päällä oleva kiviaidan osa. Aita jää Haapala 2 -nimiseen kiinteistöön, osoitteessa Rantaniityntie 28, johtavan ajotien pohjoispuolelle aivan tien viereen. Kohde on erottuu hyvin maastossa ja on helposti löydettävissä.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Rantaniitty

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
kiviaidat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://tampere.fi/kyy/1250167586825282715175 (local)
Valmistus
Naistenmatka, Pirkkala, Suomi
Luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla