arkeologinen kohde; Virkaniemi

Kohde on selväpiirteinen luode-kaakkosuuntainen osittain kivillä reunustettu nelikulmainen kuoppa. Kolmelta sivulta kuoppaa reunustaa matala maavalli. Kuoppa on noin 1,2 metriä pitkä ja 0,6 metriä leveä. Nykyinen syvyys on noin 0,4 metriä, mutta kuoppa on kasvanut umpeen jonkun verran. Kohde sijaitsee Pyhäjärven vanhalla rantavyöhykkeellä, alue on todennäköisesti ollut veden alla ennen 1800-luvulla tapahtunutta Pyhäjärven vedenpinnan laskemista. Vedenpintaa laskettin tuolloin 2 metriä. Tämän perusteella kohteen ajoitus ei ole 1800-lukua vanhempi. Kovin läheltä tätä kohdetta ei tunneta muita esihistoriallisia jäänteitä. Varhaiselta historialliselta ajalta 1800-luvun loppupuolelle saakka lähin kiinteä asutus on ollut Naistenmatkan kylässä, noin 800 etelä-kaakkoon tästä kohteestä. Virkaniemi -nimi viittaa kuitenkin eränkäyntiin, erätiehen; on mahdollista että alue on ollut jo varhaisella historiallisella ajalla lähikylien eräalueena. Suojeltava rakenne, ei kiinteä muinaisjäännös ajoituksen ja käyttötarkoitusken epäselvyyden perusteella. Inventointi Hanna-Leena Salminen 2009 Kohde sijaitsee Pirkkalan Naistenmatkanlahden länsipuolella Virkaniemi -nimisen niemen pohjoiskärjessä. Alue on tälle hetkellä metsäistä rantaa. Virkaniemen massiivinen kivikellari sijaitsee kohteen länsipuolella. Virkaniemen huvilan kellari on rakennettu jyrkän kallioisen rinteen seinämään ja tämä kohde sijaitsee rinteen alla.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Virkaniemi

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
maarakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
http://tampere.fi/kyy/1250169262387282715206 (local)
Valmistus
ajoittamaton Naistenmatka, Pirkkala, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...387282715206
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Kerro kokemuksistasi ja tarpeistasi

Avaa kysely

Ei kiitos!