arkeologinen kohde; Turtolan makasiini

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Kallioon hakattuna useita nimiä ja vuosilukuja 1800-luvulta. Paikkaa ei ole tarkastettu (v. 2002). Raninen 2016: Paikalla käytiin Tampereen kantakaupungin inventoinnin yhteydessä. Kallio oli päiväkodin aidan ulkopuolella valtaosin lehtien ja lumen peitossa, mutta päiväkodin pihalta löydettiin henkilökunnan avustuksella neljä hakkausta. Henkilökunnan mukaan niitä saattaa olla enemmänkin. Aukusti Ve...al... 1829 (tai 1899) E Sirelius 1882 J...KA MM... M... Päiväkodin aidan ulkopuolella esillä olevat kalliopaljastuman pinnat silmäiltiin, mutta hakkauksia ei havaittu. Osa kalliopaljastumasta on louhittu pois tienrakennuksessa. Silokalliolla sijaitsevan Turtolan makasiinin länsi- ja lounaispuolella, osittain viereisen päiväkodin aidan sisäpuolella, kallioon hakattuna useita nimiä ja vuosilukuja 1800-luvulta. Kallion laella sijaitsee tiilinen Turtolan makasiini (1911).

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000007528
Muu luokitus
taide (Muinaisjäännöstyyppi)
muistomerkit (Muinaisjäännöstyyppi)
hakkaukset (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000007528 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1253093561801-1074652592 (local)
Valmistus:
1800-luku
Messukylä, Tampere, Suomi
Turtola, Tampere, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...1-1074652592