Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

arkeologinen kohde; Onnistaipale (Taipale/Niemi) Hörtsänä

Onnistaipaleen (myös Taipaleen tai Niemen) kylä mainitaan asiakirjoissa vuodesta 1508 lähtien (Suvanto 2001: 911). 1550-luvulla siihen kuului 6 taloa ja 1610-luvulla jo 9 taloa (Poppius 1954: 144-146). V. 1634 ja 1729 karttojen mukaan kylässä oli 2 tonttimaata. Läntinen tonttimaa on sijainnut nykyisen Ala-Hörtsänän tilakeskuksen tienoilla, Myllyjärveen (v. 1634 kartassa "Taipalejärvi") koillisesta pistävän niemen tyvessä, mistä mahdollisesti johtuu yksi asiakirjoissa esiintyvistä kylän nimistä. Tontti kuului v. 1634 Hörtsänän talolle (om. "Hindrik Eskillsson"), joka oli muodostunut pari vuotta aiemmin kahdesta talosta ja halottiin uudestaan v. 1673 (Streng 1634: 237; Poppius 1954: 146). V. 1729 kartassa on paikalle merkitty 2 taloa ja niiden yläpuolella lukee "Hörtzänen" (Ekman 1729; Lehtonen 2006: 73, kartta). Historiallinen tonttimaa paikannettiin vanhojen karttojen perusteella. Alue on Ala-Hörtsänän talon pihapiiriä. Luokka 2. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu, 1500-luvun asiakirjoissa mainittu asuinpaikka, joka on edelleen käytössä. Kohteen tarkempi rajaus sekä vanhimpien kulttuurikerrosten ja rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia (koekaivauksia). Kohde sijaitsee Ala-Hörtsänän tilakeskuksen alueella, Myllyjärveen (89,3 m mpy) koillisesta pistävän niemen tyvessä, rannasta n. 80 m NE, loivalla kaakkoisrinteellä, peltojen ympäröimällä saarekkeella.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Onnistaipale (Taipale/Niemi) Hörtsänä

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000017580
Mitat
Noin 90 m (W-E) x 80 m. Perusteena 1600- ja 1700-luvun kartat (asemointitarkkuus +/- 40 ja 10 m vastaavasti).
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
kylänpaikat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000017580 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1253106337976-1074652400 (local)
Valmistus:
1500-1900-luvut
Onnistaipale, Orivesi, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...6-1074652400