Sökning

arkeologinen kohde; Knuutila (Penttilä)

Knuutilan kartano sijaitsee Siuron taajaman liepeillä, lähellä Kuloveden itäpohjukan pohjoisrantaa. Kiinteistö sijaitsee laajan hiesusavialueen ja soramoreenialueen rajalla. Knuutilan kartanon pihapiirin eteläpuolella, Kuloveden pohjoisrannan ja selkeästi erottuvan rantatörmän välillä, on laaja luhtamainen vesijättövyöhyke.

1600 – 1800-lukujen kartta-aineiston perusteella Penttilän historiallinen kylätontti sijoittuu Knuutilan kartanon pihapiirin länsi- ja luoteispuoliskoon. Kylätontti ulottui lounaassa/etelässä lähes rantatörmään asti ja pohjoisessa/koillisessa Knuutilan kartanon nykyiselle pysäköintialueelle. Sorapäällysteiselle pysäköintialueelle ei tehty koekuoppia, mutta muuten vuoden 2012 koekuopitus kattoi kylätontin kokonaan.

Vuoden 2012 koekaivausten esinelöydöstöön sisältyi resentin materiaalin ohella tyypillistä historiallisen ajan kylätonttilöydöstöä sekä rautakaudentyyppistä keramiikkaa ja merovingiajan tasavarsisolki, jolla ei kuitenkaan ollut selkeää löytökontekstia. Koekaivauksessa havaittiin myös kiinteitä rakenteita, niiden joukossa ilmeisesti seinälinjaan liittyviä kiveyksiä. Rakenteita ei voitu ajoittaa. Vuoden 2018 inventoinnissa ei uusia havaintoja. V. 2021 inventoinnissa todettiin, ettei muinaisjäännös ulotu tien pohjoispuolelle. Kohde sijaitsee noin 9,4 km länteen Nokian kirkosta. Knuutilan kartano sijaitsee Siuron taajaman liepeillä, lähellä Kuloveden itäpohjukan pohjoisrantaa. Kiinteistö sijaitsee laajan hiesusavialueen ja soramoreenialueen rajalla. Knuutilan kartanon pihapiirin eteläpuolella, Kuloveden pohjoisrannan ja selkeästi erottuvan rantatörmän välillä, on laaja luhtamainen vesijättövyöhyke.

QR-kod

arkeologinen kohde; Knuutila (Penttilä)

Sparad:
Stäng

Påverka Finnas utveckling och svara på enkäten!

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut 10 st. Museikort.

Svara

Nej tack