Haku

arkeologinen kohde; Messukylä - Ruovesi Sorila 3

Messukylästä Ruovedelle vähintään 1600-luvulta asti johtaneesta tiestä on pätkä edelleen erotetavissa maastossa peltotienä. Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy ensimmäisen kerran kartalla 1600-luvun Kangasalaa, Lempäälää, Vesilahtea, Pirkkalaa ja Messukylää kuvaavassa pitäjänkartassa (kuva X). Tie kulkee Messukylän kirkolta Nurmin ja Sorilan kylien halki pohjoiseen seuraillen Näsijärven rantaa läpi Kämmeniemen ja Teiskon päätyen Ruoveden pitäjän rajalle. Tie on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Messukylä - Ruovesi -tielinja on ollut kaksi pitäjää (Messukylä ja Ruovesi) yhdistävä kulkuväylä, jonka varrelle syntyi myös Teiskon kappeli. Kappelin synty ajoittuu todennäköisesti vuoteen 1636 (Arajärvi 1954, 451). Tie on kulkenut suurin piirtein samalla sijallaan aina 1960-luvulle saakka, jolloin Kaitavedentietä (tie 338) uudistettiin ja tielinjausta muutettiin paikoin jopa useita kymmeniä metrejä Nurmen ja Sorilan kylien alueella. Messukylä - Ruovesi -tielinjan inventointialueella sijaitsevat ja kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotut kohdat on nimetty kohdenimillä Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3 ja Messukylä - Ruovesi Sorila 1 - 3. Tielinja on asemoitu nykyiselle peruskartalle Nurmin ja Sorilan kylien isojakokarttoja (Lilius 1792; Rehnström 1764) käyttäen. Kohde Messukylä - Ruovesi Sorila 3:n historiallinen tielinja näkyy nykyään maastossa peltotienä noin 70 metrin matkalla. Tielinjan pohjoispää yhdistyy yhä käytössä olevaan hiekkatiehen (Kiviojantie), joka kulkee niin ikään historiallisen Messukylä - Ruovesitien linjauksella. Luokka 2. Historiallinen, vähintään 1600-luvulta peräisin oleva, kaksi pitäjää yhdistänyt maastossa yhä näkyvä tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa. Kohde sijaitsee noin 2,3 kilometriä koilliseen Aitolahden kirkosta, Kaitavedentien itäpuolella, noin 500 metriä luoteeseen Kaitavedentien ja Pulesjärventien risteyksestä. Maasto kohteen ympäristössä on tienvierustan sekametsää.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Messukylä - Ruovesi Sorila 3

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000018835
Mitat
Kohteen laajuus on noin 0,1 hehtaaria
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
tienpohjat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000018835 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1292409231879-413757022 (local)
Valmistus
Vähintään 1600-luku.
Sorila, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla