Haku

arkeologinen kohde; Tiikko 1

1600-luvulta peräisin oleva hirvenniemeläisten myllynpaikka Tiikinojassa. Paikalla ei ole havaittavissa myyllyn liittyviä rakenteita Hirvenniemeläiset (nykyinen Hirviniemen kylä) saivat 1600-luvulla Laalahden isännän luvalla rakentaa myylyn Laalahden maille Tiikinojaan. Niin kutsuttu Alinen mylly kuului Hirvenniemen viidelle talolle. Mylly on merkitty vuodelta 1764 (Rehnström) olevaan karttaan Laajalahden rusthollin omistuksista. Kesän 2010 inventoinnin yhteydessä peruskartalle vuoden 1764 kartan mukaan asemoitu myllynpaikka tarkastettiin, mutta paikalla ei havaittu mitään myllyyn liittyviä rakenteita. Muu kohde. Vuoden 1764 mukaan asemoidulla myllynpaikalla ei ole havaittavissa myllyyn liittyviä rakenteita. Kohde ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteereitä. Kohde sijaitsee noin sata metriä kaakkoon Aitolahden kirkosta, Aitoniementien eteläpuoella, Näsijärveen laskevassa Tiikinojassa. Inventointiajankohtana vieresien Tiikon tilan takana kulkeva purouoma oli kuivana. Kohteen ympäsristössä kasvaa tieheähköä lehtimetsää.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Tiikko 1

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000018843
Mitat
-
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
vesimyllyt (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000018843 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1292496842442-327353366 (local)
Valmistus
1600-luku
Hirviniemi, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla