Haku

arkeologinen kohde; Tiikko 2

1764 kartalla esiintyvä myllynpaikka, jossa ei ole havaittavissa myllyyn liittyviä rakenteita. Mylly on merkitty vuodelta 1764 (Rehnström) olevaan karttaan Laajalahden rusthollin omistuksista. Tiikonojassa tiedetään vielä 1800-luvun alussa olleen niin kutsutun "Ylisen myllyn", josta Laalahti omisti 3/4 ja Hirvenniemen Ruokonen 1/4. Kyseessä lienee kohteen Tiikko 2 kohdalla ollut mylly. Paikalla on nykyään purouoma, joka tarkastuajankohtana oli kuivana. Puron uoma laskee jyrkästi kohteen kohdalla (korkeuseroa 1,5 - 3 metriä) muodostaen oiavllisen luotaisen myllynrattaanpaikan. Myllynpaikan kohdalla, uoman länsirannalla oli havaittavissa hajallaan olevia, halkaisjaltaan noin 40 cm olevia kiviä, jotka eivät kuitenkaan muodostaneet rakennetta. Länsirannalla oli myös osin maanalla oleva yksittäinen työstetty kivi, jonka toinen pää pilkottaa turpeesta. Muu kohde. Vuoden 1764 mukaan asemoidulla myllynpaikalla ei ole havaittavissa myllyyn liittyviä rakenteita. Kohde ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteereitä. Kohde sijaitsee Aitolahden kirkon lounaispuolella, noin 30 metriä kirkon lounaiskulmasta.Kohteen ympäristö on purouoman itäpuolella hoidettua, nurmella olevaa hautausmaa-aluetta ja länsipuolella ruohoa kasvavaa metsää, joka niin ikään kuuluu hautausmaa-alueeseen.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Tiikko 2

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000018844
Mitat
-
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
vesimyllyt (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000018844 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1292505365625-327353306 (local)
Valmistus
Vähintään 1600-luku
Hirviniemi, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla